Pradinė situacija

Siekiant įvertinti pradinę situaciją prieš projekto įgyvendinimą, 2008 metais buvo atliktas tyrimai:

  • Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų, dirbančių arba dirbsiančių su vieša interneto prieiga, apklausa (apklausti 609 darbuotojai);
  • Lietuvos viešųjų bibliotekų vadovų apklausa (apklausti 65 vadovai);
  • Faktinė Lietuvos viešųjų bibliotekų apklausa (1225 bibliotekos);
  • Kokybinis tyrimas su Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojais ir vadovais, įvairių suinteresuotų grupių atstovais;
  • Lietuvos viešųjų bibliotekų viešos interneto prieigos vartotojų apklausa (apklausti 1246 vartotojai);
  • Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa (apklausti 1536 15-74 m. gyventojai);
  • Reprezentatyvi Lietuvos vaikų apklausa (apklausti 608 12–14 m. vaikai);
  • Lietuvos 5 rajonų savivaldybių gyventojų apklausa (apklausti 2020 15-74 m. gyventojai);
  • Kokybinis tyrimas su vaikais iš socialinės rizikos šeimų ir vaikais, kurių vienas arba abu tėvai išvykę į užsienį, kaimo gyventojais, pensininkais, žmonėmis su negalia, bedarbiais.

 Tyrimo rezultatų santrauka: „Bibliotekos pažangai: ruošiantis permainoms. Esamos situacijos įvertinimo tyrimų ataskaita" (10,7 MB, PDF)

 Tyrimų ataskaitos: