Galutinis poveikio vertinimas

PradžiaPoveikio vertinimo tyrimaiGalutinis poveikio įvertinimas

Siekiant įvertinti galutinę situaciją projektą įgyvendinus, 2011 - 2012 metais buvo atlikti šie tyrimai:

  • Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų, dirbančių arba dirbsiančių su vieša interneto prieiga, apklausa (apklausti 620 darbuotojai);
  • Lietuvos viešųjų bibliotekų vadovų apklausa (apklausti 65 vadovai);
  • Faktinė Lietuvos viešųjų bibliotekų apklausa (1276 bibliotekos);
  • Kokybinis tyrimas su Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojais ir vadovais, įvairių suinteresuotų grupių atstovais;
  • Lietuvos viešųjų bibliotekų viešos interneto prieigos vartotojų apklausa (apklausti 2024 vartotojai);
  • Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa (apklausti 1536 15-74 m. gyventojai);
  • Reprezentatyvi Lietuvos vaikų apklausa (apklausti 608 12–14 m. vaikai);
  • Lietuvos 5 rajonų savivaldybių gyventojų apklausa (apklausti 2005 15-74 m. gyventojai);
  • Kokybinis tyrimas su vaikais iš socialinės rizikos šeimų ir vaikais, kurių vienas arba abu tėvai išvykę į užsienį, kaimo gyventojais, pensininkais, žmonėmis su negalia, bedarbiais.

Tyrimo rezultatų santrauka: "Bibliotekos pažangai: pokyčiai bibliotekose ir visuomenėje. Poveikio vertinimo tyrimų 2008–2012 m. ataskaita" (1,1 MB, PDF)

Tyrimų ataskaitos: