2-as pokyčių vertinimas

PradžiaPoveikio vertinimo tyrimai2-as pokyčių vertinimas

Siekiant įvertinti pokyčius, projekto dėka įvykusius visuomenėje ir bibliotekose, 2010 metų pabaigoje buvo atlikti šie tyrimai:

  • Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų, dirbančių arba dirbsiančių su vieša interneto prieiga, apklausa (apklausti 609 darbuotojai);
  • Lietuvos viešųjų bibliotekų vadovų apklausa (apklausti 65 vadovai);
  • Faktinė Lietuvos viešųjų bibliotekų apklausa (1287 bibliotekos);
  • Kokybinis tyrimas su Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojais ir vadovais, įvairių suinteresuotų grupių atstovais;
  • Lietuvos viešųjų bibliotekų viešos interneto prieigos vartotojų apklausa (apklausti 2028 vartotojai);
  • Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa (apklausti 1518 15-74 m. gyventojai);
  • Reprezentatyvi Lietuvos vaikų apklausa (apklausti 600 12–14 m. vaikai);
  • Lietuvos 5 rajonų savivaldybių gyventojų apklausa (apklausti 2023 15-74 m. gyventojai);
  • Kokybinis tyrimas su vaikais iš socialinės rizikos šeimų ir vaikais, kurių vienas arba abu tėvai išvykę į užsienį, kaimo gyventojais, pensininkais, žmonėmis su negalia, bedarbiais.

Tyrimo rezultatų santrauka: "Bibliotekos pažangai: pokyčiai bibliotekose ir visuomenėje. Poveikio vertinimo tyrimu 2010 m. ataskaita" (7,1 MB, PDF)

Tyrimų ataskaitos: