1-as pokyčių vertinimas

PradžiaPoveikio vertinimo tyrimai1-as pokyčių vertinimas

Siekiant įvertinti pirmuosius pokyčius, projekto dėka įvykusius visuomenėje ir bibliotekose, 2009 metų pabaigoje buvo atlikti šie tyrimai:

  • Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų, dirbančių arba dirbsiančių su vieša interneto prieiga, apklausa (apklausti 611 darbuotojai);
  • Lietuvos viešųjų bibliotekų vadovų apklausa (apklausti 65 vadovai);
  • Faktinė Lietuvos viešųjų bibliotekų apklausa (1248 bibliotekos);
  • Kokybinis tyrimas su Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojais ir vadovais, įvairių suinteresuotų grupių atstovais;
  • Lietuvos viešųjų bibliotekų viešos interneto prieigos vartotojų apklausa (apklausti 1091 vartotojai);
  • Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa (apklausti 1555 15-74 m. gyventojai);
  • Reprezentatyvi Lietuvos vaikų apklausa (apklausti 609 12–14 m. vaikai);
  • Lietuvos 5 rajonų savivaldybių gyventojų apklausa (apklausti 2018 15-74 m. gyventojai);
  • Kokybinis tyrimas su vaikais iš socialinės rizikos šeimų ir vaikais, kurių vienas arba abu tėvai išvykę į užsienį, kaimo gyventojais, pensininkais, žmonėmis su negalia, bedarbiais.
 
Tyrimų ataskaitos: