Naujoviškos viešosios bibliotekos gairės

PradžiaPartnerystė ir atstovavimasLeidinys „Naujoviškos viešosios bibliotekos gairės“

gaires

2011 metų pradžioje buvo išleistas leidinys „Naujoviškos viešosios bibliotekos gairės“,  skirtas visų viešųjų bibliotekų vadovams, darbuotojams, rėmėjams, partneriams bei finansuojančių institucijų atstovams, suinteresuotiems efektyvia bibliotekų veikla bei iškeltų tikslų pasiekimu.

Leidinyje pristatomos pagrindinės viešosios bibliotekos veiklos plėtros kryptys, diskutuojama, kodėl turime keistis. Čia taip pat įvardijami pagrindiniai išorinės aplinkos veiksniai, lemiantys pokyčius, bei naujos galimybės, kurias jie atveria.

Gairėse atskleidžiama, kuoviešosios bibliotekos turi tapti, siekdamos sėkmingai augti bei plėtoti veiklą, pritraukti daugiau bendruomenės narių dėmesio. Joje pristatomi naujoviškos viešosios bibliotekos elementai bei skiriamieji bruožai, įvardyti sėkmingi Lietuvos ir užsienio bibliotekų pavyzdžiai.

Šiame leidinyje itin reikšmingas vaidmuo tenka esamiems ir potencialiems bibliotekos lankytojams. Jų poreikiai tampa tuo atspirties tašku, kuriuo remiantis yra planuojamos bibliotekos paslaugos, formuojama personalo kompetencija bei kuriama bibliotekos aplinka. Todėl labai svarbu, kad kiekviena biblioteka suvoktų, kas yra jos dabartinis lankytojas ir kokias naujas bendruomenės grupes ji norėtų pritraukti, bei aktyviai imtųsi veiksmų šiems tikslams įgyvendinti. Tik ryžtingai inicijuodama permainas, realizuodama personų lūkesčius ir entuziastingai demonstruodama savo vertę aplinkai, biblioteka taps šiuolaikiška ir svarbia bendruomenės gyvenimo dalimi.

Naujoviškos viešosios bibliotekos gairės (20 MB, PDF)