Mokymai

PradžiaMokymaiPristatymas

 

Bibliotekininkų kvalifikaciją įvertino ir lankytojai

Kasmet atliekamų nuomonių tyrimų rezultatai parodė, kad bibliotekų darbuotojai nuo 2008 m. gerokai patobulino naudojimosi kompiuteriu ir internetu įgūdžius bei kompetencijas.

Jei 2008 m. pakankamus naudojimosi kompiuteriu įgūdžius turėjo 76 proc. apklaustų bibliotekininkų, tai 2011 metais jų dalis išaugo iki 96 proc. Didžioji dauguma bibliotekininkų – 95 proc. – 2011 m. turėjo ir pakankamus naudojimosi internetu įgūdžius.


Bibliotekininku igudziai1

Bibliotekininku igudziai2

2011 m. tiek bibliotekininkų vertino savo įgūdžius kaip pakankamus arba visiškai pakankamus:

  • Naudojimasis kompiuteriu – 96 proc.
  • Pagalbos, norintiems naudotis vieša interneto prieiga, teikimas – 96 proc.
  • Naudojimasis interneto ištekliais – 95 proc.
  • Viešinimas visuomenei – 87 proc.
  • Bendravimas su žiniasklaida, politikais – 66 proc.
  • Gebėjimas naudotis interneto naujovėmis – 44 proc.

Bibliotekininkų gebėjimų pažangą teigiamai įvertino ir bibliotekų lankytojai. Iš visų lankytojų grupių labiausiai pasikeitė jaunimo požiūris į bibliotekininkų kompetenciją. Jei 2008 metais bibliotekininkų konsultavimo gebėjimais buvo patenkinti tik 36 proc. jaunosios kartos atstovų, tai 2011-aisiais šis skaičius šoktelėjo net iki 89 proc.

Lankytoju nuomone

Šiuo metu internetas ir kompiuteris bibliotekose jau suprantami kaip darbo priemonė, nors dar 2008 m. IT buvo suvokiama tik kaip viena bibliotekos paslaugų. Naudojimasis kompiuteriais bei internetu tapo neišvengiama bibliotekininko gebėjimų dalimi, o ne požymiu, rodančiu išskirtinius darbuotojo sugebėjimus. Tai, kad kompiuteriai tapo kasdiene darbo priemone, rodo ir skaičiai – pradėjus įgyvendinti projektą „Bibliotekos pažangai“, kompiuteriais bibliotekose naudojosi trys iš keturių, o 2011 m. – net 99 proc. darbuotojų.