Mokymai

PradžiaMokymaiPristatymas
sadf


2007 m., planuojant projekto „Bibliotekos pažangai“ veiklas, buvo užsibrėžta, kad bibliotekininkai, įgiję žinių bei įgūdžių jiems skirtuose kursuose, vėliau patys konsultuos ir mokys 50 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Šį tikslą pavyko įgyvendinti dar nesibaigus projektui – iki 2012 m. inicijuotuose skaitmeninio raštingumo mokymuose dalyvavo per 61 tūkst. šalies gyventojų.

Tokių rezultatų nebūtų pasiekta be viešųjų bibliotekų darbuotojams suteiktos galimybės sustiprinti savo kompetenciją IT, elektroninės informacijos ir kitose srityse. Projekto „Bibliotekos pažangai“ organizuotuose kursuose mokėsi apie 2700 bibliotekų darbuotojų.

Įgytų žinių dėka bibliotekininkai tapo aktyviais IT raštingumo ugdytojais, o jų vykdomos lavinimo programos sumažino skaitmeninę atskirtį Lietuvoje. Tai atskleidė ir nuomonių tyrimų rezultatai – 2011-2012 m. internetu pradėjo naudotis gerokai daugiau visuomenės grupių, anksčiau buvusių skaitmeninio pasaulio užribyje, atstovų.

Iki projekto bibliotekininkai stokojo IT įgūdžių

Iki projekto „Bibliotekos pažangai“ Lietuvos bibliotekų darbuotojų tęstinį mokymą vykdė keletas institucijų, tačiau ugdyti kompetenciją IT srityje nebuvo daug galimybių. 2006 m. duomenimis, net 41 proc. bibliotekininkų nebuvo mokęsi kompiuterinio raštingumo kursuose, tad nieko keista, kad bibliotekininkų IT naudojimo įgūdžių lygis buvo gana žemas ir nepakankamas ketinant aptarnauti interneto vartotojus, juos konsultuoti bei mokyti.

2006 metais didesnę ar mažesnę darbo kompiuteriu patirtį teigė turintys 68 proc. apklaustų bibliotekų darbuotojų, 32 proc. nurodė tokios patirties niekada neturėję. Tik 2 proc. bibliotekininkų teigė turintys puikius darbo kompiuteriu įgūdžius. 35 proc. darbuotojų išvis nemokėjo dirbti kompiuteriu „MS Windows“ aplinkoje. Labai gerai internetu naudotis mokėjo vos 6 proc. bibliotekininkų, net 54 proc. nurodė visiškai nemokantys naudotis internetu arba mokantys silpnai.

Žymiai daugiau darbuotojų turėjo bendravimo su skaitytojais patirtį, tačiau net 77 proc. pripažino nesantys patyrę lankytojų mokymo ar konsultavimo srityje. Tokie rezultatai parodė akivaizdų dalyką – nepaisant to, kad bibliotekų darbuotojai su vartotojais bendravo tradicinių bibliotekinių procesų metu, mokyti gyventojus naudotis IT bibliotekininkai dar nebuvo pasirengę, todėl buvo reikalingi papildomi mokymai.

Iššūkis – sustiprinti kompetenciją

Išmanios visuomenės kūrimo procesas bibliotekininkams iškėlė naujus kvalifikacinius reikalavimus: bibliotekų darbuotojai neišvengiamai turėjo įsisavinti naujas informacines technologijas, pritaikyti jas savo veikloje ir skatinti lankytojus naudotis kompiuteriais bei internetu, padedant įsisavinti kuo platesnį interneto teikiamų galimybių spektrą.

Todėl 2009 m. Lietuvos bibliotekose įrengtas mokymo centrų tinklas. 10 apskričių ir Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje įrengta 11 mokymo centrų, juose įdiegtos 222 mokymosi vietos, pusė iš jų – mobilios. Šie centrai aprūpinti stacionariąja ir mobiliąja įranga, kurios pagalba mokymai vyko ne tik juose, bet ir centrinėse savivaldybių bibliotekose.

Tiesioginių mokymų metu bibliotekininkai įgijo žinių kompiuterinio ir internetinio raštingumo srityse. Tam buvo skirtos dvi mokymo programos – „Kompiuterinis raštingumas bibliotekininkams“ bei „Interneto ištekliai ir naujos bibliotekų paslaugos“.

Bibliotekų darbuotojai taip pat buvo kviečiami į specialiuosius mokymus, kuriuose buvo suteiktos žinios ir įgūdžiai specifinėse darbo srityse net pagal 19 skirtingų mokymo programų: jie mokėsi kaip aptarnauti žmones turinčius regos negalią, mokyti suaugusius bibliotekų lankytojus, valdyti informaciją anglų kalba, atstovauti bibliotekoms ir kt.


Bibliotekininkams parengti ir du nuotolinio mokymo kursai, kuriuose jie įgijo viešųjų ryšių žinių, sužinojo apie Žiniatinklio 2.0 galimybes ir jų taikymą bibliotekų darbe. Kiekvienai mokymo programai parengta bibliotekininkams skirta mokomoji medžiaga.

Mokymai organizuoti ir bibliotekų IT specialistams. Jiems parengtos specialios programos, kurios kursų dalyviams leido įgyti žinių ir kompetencijų dirbant ne tik su nauja kompiuterine technika, bet ir su naujausia programine įranga.

Iš viso projekto „Bibliotekos pažangai“ organizuotuose kursuose mokėsi apie 2700 bibliotekų darbuotojų. Dauguma bibliotekininkų dalyvavo ne vienuose mokymuose, per 200 darbuotojų išklausė penkias ar daugiau, o 29 iš jų – septynias arba dar daugiau mokymo programų. 1332 bibliotekininkai sėkmingai išlaikė egzaminus ir įgijo Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimus (ECDL).
Bibliotekininku mokymai