Kursai

2008 - 2011 m. įgyvendinant nuotolinius bibliotekininkų mokymus buvo parengti keturi kursai. Kursai buvo teikiami naudojant virtualią mokymosį aplinką, kuri veikė platformos Moodle pagrindu. 

Į šią mokymosi aplinką galite patekti tituliniame svetainės puslapyje spustelėję reklamjuostę "Mokymosi aplinka". 

Nuotoliniu būdu bibliotekininkams buvo teikiami dviejų tipų kursai: savarankiško mokymosi ir mokymosi padedant kuratoriui.

 

Savarankiško mokymosi kursai:

Darbo su neįgaliaisiais ir pagyvenusio amžiaus žmonėmis ypatumai bibliotekų informacinėje veikloje

„Skaitydami šį vadovą susipažinsite su svarbiais dalykais, kuriuos kiekvienas iš mūsų turi žinoti apie negalią ir neįgaliuosius. Suprasite, kokie yra šių žmonių poreikiai, kokios yra priemonės šiems poreikiams tenkinti, kaip jiems pagelbėti vienoje ar kitoje situacijoje. Pagrindinį dėmesį skirsime bendram kompensacinių priemonių taikymui praktikoje, ypač neregių ir silpnaregių darbui kompiuteriu“. – taip sakė apie šį kursą dėstytojas Karolis Verbliugevičius.

Interneto ištekliai ir naujos bibliotekų paslaugos

Šiame kurse bibliotekininkai susipažino su interneto ištekliais, kurie reikalingi kiekvienam gyventojui kasdieniniame gyvenime, darbinėje veikloje ar praleidžiant laisvalaikį. Taip pat sužinojo apie naujas bibliotekų teikimas paslaugas ir bibliotekininkų kompetencijos ugdymo tendencijas.

 

Mokymosi kursai padedant kuratoriui:

Viešieji ryšiai bibliotekininkams

Kursas buvo skirtas gerinti bibliotekų darbuotojų sugebėjimus reklamuoti bibliotekas, viešinti jų paslaugas, informuoti apie jų veiklą visuomenę siekiant didinti bibliotekos, kaip institucijos žinomumą.  

Žiniatinklis 2.0 bibliotekininkams

Kursas skirtas suteikti žinias ir gebėjimus naudotis naujomis interneto technologijomis: interneto tinklaraščiais, naujienų skaitymo programomis, garso ir vaizdo dalijimosi svetainėmis, nuotraukų dalijimosi svetainėmis ir kt.