Komunikacija ir viešinimas

 Akcijose – per 200 tūkst. dalyvių

Vykdant projekto „Bibliotekos pažangai“ komunikacijos kampaniją, 2009-2011 m. įgyvendinta daugiau nei 40 akcijų. Jų metu atskiros visuomenės grupės buvo skatinamos efektyviau naudotis internetu bei kitomis moderniomis bibliotekų paslaugomis. Pagrindinės visuomenės grupės, kurias buvo siekiama suaktyvinti šiomis veiklomis:

  • 2009-2010 m. – senjorai, neįgalieji, darbo neturintys gyventojai, vaikai ir jaunuoliai;
  • 2011-2012 m. – senjorai, neįgalieji, kaimiškųjų teritorijų gyventojai.

Gyventojų skatinimo akcijoms buvo taikyti integruotos komunikacijos sprendimai, kurie apėmė renginių, akcijų, konkursų organizavimą, tiesioginės komunikacijos veiksmus, informacijos sklaidą žiniasklaidai, reklamos priemones.

Per trejus metus įgyvendintų akcijų metu viešosiose bibliotekose apsilankė apie 200 tūkst. lankytojų, nemaža dalis jų ne tik dalyvavo renginiuose, diskusijose, konkursuose, bet ir patys įsitraukė į kūrybines veiklas, konkursus.

Tokių rezultatų nebūtų buvę įmanoma pasiekti be didžiulio viešųjų bibliotekų indėlio – į akcijų, renginių, konkursų organizavimą, jų viešinimą bei gyventojų pritraukimą įsijungė per 1000 bibliotekų. Pateiktoje schemoje supaprastintai parodyta, kokias veiklas įgyvendino viešosios bibliotekos, organizuodamos projekto „Bibliotekos pažangai“ inicijuotas akcijas:

Akciju organizavimas

Vaikus kurti įkvėpė „žvaigždės“


2009 metais vyko socialinės atskirties jaunimui, kitiems vaikams bei paaugliams skirta akcija „Sukurk dainą žvaigždei“. Šia akcija atkreiptas dėmesys į kovą su patyčiomis internete – vaikai ir paaugliai buvo kviečiami pasitikti „draugišką internetą“ ir kurti dainų tekstus draugiškumo, meilės ir pagarbos vienas kitam tematika.

Į projektą įsitraukė žinomi atlikėjai Saulius Urbonavičius – Samas, Marijonas Mikutavičius, Alanas Chošnau, Gabrielius Liaudanskas – Svaras, Stanislavas Stavickis – Stano, grupės „Saulės kliošas“, „Biplan“.

„Sukurk dainą žvaigždei“ susilaukė itin didelio populiarumo – joje dalyvavo beveik 2500 vaikų, kurie sukūrė 1000 dainų. 2009 m. gruodį LRT studijoje vyko finalinis šios akcijos koncertas „Daina, kuri saugo“, kuris parodytas LTV kanalu. Didžiojoje scenoje garsios Lietuvos grupės bei dainininkai atliko septynias dainas, sukurtas pagal originaliausius vaikų parašytus tekstus. Žiniasklaidoje pasirodė beveik 100 pranešimų apie šią akciją.

Senjorus subūrė popietės ir transliacijos bibliotekose

 2009 m. vykusios vyresnio amžiaus žmonės skirtos akcijos „Esenjoras.lt“ metu sukurta svetainė "Esenjoras", kuri buvo aktyviai palaikoma viso projekto „Bibliotekos pažangai“ metu. Įgyvendinant šią akciją, bibliotekų surengtuose susitikimuose apsilankė per 2000 senjorų, o internetiniame konkurse dalyvavo 285 vyresnio amžiaus gyventojai. Akcija plačiai nušviesta nacionalinėje ir regioninėje žiniasklaidoje (per 50 pranešimų).

2010-2012 m. projektas „Bibliotekos pažangai“ inicijavo internetinių transliacijų ciklą „Internetas pataria“. Stebėti transliacijų į šalies bibliotekas kaskart susirinkę nuo 4 iki 6 tūkst. gyventojų ne tik klausydavosi specialistų patarimų, bet ir aktyviai pateikdavo klausimus internetu, dalyvaudavo tiesioginėse diskusijose bei po transliacijų vykusiuose konkursuose.

Praktika parodė, kad šios viešosiose bibliotekose vykusios internetinės transliacijos paskatino aktyviau naudotis skaitmeniniu turiniu tas visuomenės grupes, tarp kurių iki tol buvo mažiausiai interneto vartotojų – senjorus, kaimo gyventojus.

Prie 2010-2011 m. inicijuoto transliacijų ciklo „Internetas Jūsų sodui“ prisijungė 700 bibliotekų, šias transliacijas iš viso stebėjo apie 19 tūkst. lankytojų. 2011 m. vykusi transliacija „Rudens gėrybės“ į 700 bibliotekų pritraukė apie 7000 lankytojų. Dvi tais pačiais metais vykusias transliacijas „Sveikatos paslaptys“ daugiau nei 800 bibliotekų stebėjo apie 10000 lankytojų.

Po transliacijų buvo organizuojami teminiai konkursai, viktorinos, išnaudojant jau turimas komunikacines platformas (Esenjoras ir kt.).

Internetą prakalbino ir žmonės su negalia

2009 metais 65 viešosios bibliotekos pakvietė žmones su regėjimo negalia atvykti į susitikimus, pavadintus „Prakalbink internetą bibliotekoje“. Šiose bibliotekose projekto „Bibliotekos pažangai“ iniciatyva buvo įdiegtos specialios programos JAWS ir MAGic, leidžiančios kompiuteriu dirbti neregiams bei silpnaregiams.

Akcijos „Prakalbink internetą bibliotekoje“ metu aklieji ir silpnaregiai dalyvavo 4 virtualiuose susitikimuose, susipažino su jiems skirta programine įranga, bendravo aktualiomis temomis. Apie šią akciją žiniasklaidoje pasirodė 45 pranešimai.

Aktyvioms bendruomenėms – krašto enciklopedijos projektas

Įgyvendinant „Bibliotekos pažangai“ komunikacijos kampaniją buvo sukurta elektroninė krašto enciklopedija www.grazitumano.lt, kuri viso projekto metu aktyviai pildyta organizuojant įvairias akcijas, konkursus. Pasibaigus projektui ši internetinė svetainė veikia ir toliau – ji pildoma „wiki“ enciklopedijos principu, įsitraukiant aktyvioms gyventojų bendruomenėms ir pavieniams kūrėjams.

2009 m. surengta bibliotekininkams skirta akcija „Žinių meistras“ – bibliotekų darbuotojai pakviesti kurti įdomius straipsnius apie krašto istoriją, asmenybes, kultūros ir paveldo objektus. Akcijoje dalyvavo beveik 200 viešųjų bibliotekų, pateikta apie 700 straipsnių. Būtent šiais bibliotekininkų parengtais tekstais ir buvo pradėtas pildyti internetinės enciklopedijos www.grazitumano.lt turinys.

2010 m. inicijuotame konkurse „Atgimimo istorija“ jau įsitraukė ne tik bibliotekininkai, bet ir aktyvūs šalies gyventojai. Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmečio proga gyventojai pakviesti kurti istorinius įrašus apie lietuvių tautos kovą už laisvę 1988-1991 m. ir talpinti savo kūrinius www.grazitumano.lt enciklopedijoje. Per 2 mėnesius enciklopediją papildė daugiau nei 500 įrašų apie atgimstančią Lietuvą.

Tais pačiais metais įgyvendinta dar viena akcija „Atvirukai iš gimtinės“. Gyventojai buvo skatinami nufotografuoti ir elektroninėje krašto enciklopedijoje talpinti nuotraukas, kuriose užfiksuoti gimtojo krašto gamtos, žymių vietų, istoriniai vaizdai, kultūros paveldo objektai, žmonės bei papročiai. Sulaukta per 9000 nuotraukų.

2011 m. vykusio konkurso „Skaitmeniniai bendruomenių pasakojimai“ metu elektroninė krašto enciklopedija papildyta interaktyviu žemėlapiu www.grazitumano.lt/map. Viešosios bibliotekos kartu su gyventojų bendruomenėmis buvo pakviestos įamžinti krašto vertybes skaitmeniniuose kūriniuose ir talpinti šiuos kūrinius  žemėlapyje. Per pusmetį sulaukta daugiau nei 500 skaitmeninių pasakojimų – filmų, nuotraukų albumų, garso įrašų.

Projekto „Bibliotekos pažangai“ inicijuotos gyventojų skatinimo akcijos ir konkursai buvo reklamuojami informacinių rėmėjų kanaluose, informacija apie jas buvo skelbiama ir kitose nacionalinės ir vietinės žiniasklaidos priemonėse.

Viešinimo sklaida aktyviai užsiėmė ir viešosios bibliotekos. Bibliotekininkai ne tik informuodavo gyventojus apie būsimas akcijas ir konkursus plakatais, elektronine komunikacija, tiesioginiu bendravimu, kitomis priemonėmis. Glaudžiai bendradarbiaudamos su vietinės žiniasklaidos kanalais, bibliotekos juose skleidė informaciją tiek apie būsimas akcijas, tiek apie jau įvykusių renginių, iniciatyvų, susitikimų rezultatus.