Komunikacija ir viešinimas

Reklamos kampanijos apimtys 2009-2011 m.:

  • 1855 vaizdo klipų parodymai nacionaliniuose TV kanaluose
  • 3603 garso klipų transliacijos nacionaliniuose radijo kanaluose
  • 235 reklaminiai skelbimai spaudos leidiniuose
  • Per 1300 lauko reklamos plokštumų visoje Lietuvoje
  • 50000 skrajučių su Brailio raštu, išplatintų žmonėms su regėjimo negalia

Beveik visa reklaminės kampanijos sklaida vyko projekto „Bibliotekos pažangai“ informacinių partnerių žiniasklaidos kanaluose, kurie suteikė maksimalias nuolaidas socialinei viešųjų bibliotekų reklamai:

  • Lietuvos televizija (LTV)
  • Lietuvos radijas (LR-1)
  • „JCDecaux Lietuva“ (JCD lauko reklamos plokštumos)
  • www.delfi.lt

Šie reklaminės kampanijos kanalai pasirinkti atsižvelgiant į projekto „Bibliotekos pažangai“ tikslinių auditorijų kanalų vartojimo tyrimų duomenis. Atskirais kampanijos periodais sklaida vyko ir kituose tiksliniuose kanaluose, atrinktuose pagal tų pačių tyrimų duomenis: LNK televizija, TV3, „Pūko“ ir Žinių radijo kanalai, „Valstiečių laikraščio“ leidinys, kt. 

Pokyčiams bibliotekose – žiniasklaidos dėmesys

Nuo 2008 m. pabaigos visuomenė buvo aktyviai informuojama apie Lietuvos viešųjų bibliotekų veiklą. „Bibliotekos pažangai“ iniciatyva žiniasklaidai per 3 metus išplatinta daugiau nei 250 pranešimų ir žinučių apie projekto veiklas, pokyčius ir akcijas viešosiose bibliotekose.

Žiniasklaida pozityviai sutiko projekto komandos ir pačių viešųjų bibliotekų skelbiamą informaciją. 2009-2011 metais nacionalinės ir regioninės žiniasklaidos kanaluose pasirodė per 2500 pranešimų minėtomis temomis. Ši informacija paskelbta žiniasklaidos iniciatyva – užsakomųjų straipsnių projekto metu nebuvo.

Tokių informacijos sklaidos rezultatų pavyko pasiekti projekto komandai glaudžiai bendradarbiaujant su viešosiomis bibliotekomis – bibliotekos ir jų filialai regioninės bei vietinės žiniasklaidos kanaluose aktyviai viešino įgyvendinamas iniciatyvas.

Viešinimo kampanijos metu buvo vykdomos ir kitos nuolatinės veiklos, orientuotos ne tik plačiajai visuomenei, bet ir atskiroms jos grupėms, taip pat bibliotekininkams, valdžios atstovams, kt. auditorijoms. Pvz.:
Bibliotekininkams ir valdžios institucijoms skirti elektroniniai naujienlaikraščiai. 2009-2011 metais parengta, sumaketuota ir išsiųsta 15 elektroninių leidinių „17-asis puslapis“. Šiuose leidiniuose buvo pateikiama aktuali informacija apie projekto „Bibliotekos pažangai“ veiklas, pristatomos viešųjų bibliotekų naujienos, visuomenės nuomonės tyrimų rezultatai, kita informacija.

Kasmetinių (2009, 2010 ir 2011 metų) projekto „Bibliotekos pažangai“ poveikio vertinimo rezultatų pristatymai. Jų metu žiniasklaidai, bibliotekoms ir centrinės bei vietinės valdžios institucijoms buvo pristatyti projekto „Bibliotekos pažangai“ rezultatai, paremti išsamiais Lietuvos gyventojų, bibliotekininkų ir bibliotekų vadovų nuomonių tyrimų rezultatais.

Dalyvavimas parodose. Projektas „Bibliotekos pažangai“ ir viešosiose bibliotekose vykstantys pokyčiai pristatyti parodose „Infobalt 2008“, „Agrobalt 2010“, „Vilniaus knygų mugė 2011“.

Informaciniai pranešimai buvo skelbiami projekto svetainėje, kuri egzistavo tuo pačiu adresu kaip ir ši archyvo svetainėje - www.bibliotekospazangai.lt . 2009-2012 metais toje internetinėje svetainėje buvo paskelbta per 250 naujienų apie projekto veiklas ir rezultatus. Vidutinis svetainės unikalių lankytojų skaičius – daugiau nei 42 tūkst. per mėn.