Komunikacija ir viešinimas

Komunikacija ir viešinimas

Iki 2009 metų atskiras Lietuvos viešųjų bibliotekų iniciatyvas viešino Lietuvos bibliotekininkų draugija, Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, LR kultūros ministerija, tačiau nuolatinė centralizuota viešųjų bibliotekų komunikacija nebuvo vykdoma.

Projekto „Bibliotekos pažangai“ metu 2009-2012 m. bibliotekų veiklos komunikacija apėmė integruotą reklamos, viešųjų ryšių, akcijų bei renginių kampaniją. Į ją įsitraukė daugiau nei 1200 viešųjų bibliotekų, kurių dėka komunikacijos veiklos pasiekė tiek Lietuvos regionų centrus, tiek atokesnius šalies kampelius.

Per trejus su puse metų surengtos 3 reklaminės kampanijos, kurių metu TV, radijo, spaudos ir reklamos kanaluose šalies gyventojai buvo kviečiami naudotis interneto bei kitų paslaugų kompleksu šalies bibliotekose.

Nacionalinės ir regioninės žiniasklaidos kanaluose pasirodė daugiau nei 2500 straipsnių ir reportažų apie visoje šalyje bibliotekose vykdomas iniciatyvas, akcijas, besikeičiantį bibliotekų ir bibliotekininkų įvaizdį.

2009-2012 metais projekto iniciatyva taip pat įgyvendinta daugiau nei 20 akcijų, skirtų pritraukti į bibliotekas skirtingas lankytojų grupes. Į jų įgyvendinimą aktyviai įsitraukus per 2000 bibliotekininkų, akcijų metu viešosiose bibliotekose apsilankė apie 200 tūkst. lankytojų.

Integruota komunikacija – įrankis bibliotekoms

Siekiant įvertinti esamą situaciją, prieš projekto „Bibliotekos pažangai“ įgyvendinimą 2008 m. buvo atlikti išsamūs Lietuvos gyventojų, bibliotekų lankytojų, bibliotekų vadovų ir darbuotojų, atskirų visuomenės grupių nuomonių tyrimai.

Apklausų rezultatai parodė, kad IT požiūriu gyvename skirtingose Lietuvose – miesto gyventojai prieš 4 metus turėjo žymiai geresnes galimybes ir sugebėjimus naudotis kompiuteriais bei internetu nei kaimo gyventojai. Takoskyra išryškėjo ir tarp kitų socialinių grupių: internetu bei kompiuteriais itin menkai naudojosi senjorai, socialiai pažeidžiami asmenys.

Atsižvelgiant į tai, dar projekto pradžioje buvo numatyta, kad viešosios bibliotekos, siūlančios nemokamą internetą ir padedančios ugdyti kompiuterinį raštingumą, turėtų atlikti lemiamą vaidmenį išlygindamos šiuos skirtumus bei skatindamos gyventojus plačiau naudotis informacinėmis technologijomis.

Tuo tarpu komunikacijos kampanija turėjo tapti vienu iš pagalbinių įrankių, padedančių įgyvendinti projekto užsibrėžtus uždavinius. Remiantis nuomonių tyrimų rezultatais, dar 2008 metais nustatyti pagrindiniai komunikacijos kampanijos tikslai, išskirtos tikslinės auditorijos ir numatytos svarbiausios priemonės:

 Auditorija Komunikacijos tikslai Komunikacijos sprendimai
 •  Plačioji visuomenė
 • Informuoti apie viešosiose bibliotekose įdiegtų inovacijų bei teikiamų paslaugų naudą;
 • Pristatyti ir populiarinti modernios viešosios bibliotekos įvaizdį, formuoti palankų besikeičiančių Lietuvos bibliotekų vertinimą.
 • Reklamos kampanija;
 • Viešųjų ryšių kampanija.

Atskiros visuomenės grupės:

 • 2009-2010 m. – senjorai, neįgalieji, darbo neturintys gyventojai, vaikai ir jaunuoliai;
 • 2011-2012 m. – senjorai, neįgalieji, kaimiškųjų teritorijų gyventojai.

 • Populiarinti interneto vartojimą tarp esamų ir potencialių bibliotekų lankytojų;
 • Skatinant atskiras visuomenės grupes naudotis įvairiais interneto ištekliais, mažinti skaitmeninę atskirtį šalyje.
 • Specialios lankytojų pritraukimo akcijos ir konkursai, aprėpę viešųjų ryšių, reklamos, vidinės komunikacijos sprendimus.
Bibliotekininkai
 • Padėti bibliotekininkams išaiškinti interneto teikiamą naudą bibliotekų lankytojams;  Paskatinti bibliotekininkus savo iniciatyvomis didinti viešos interneto prieigos vartotojų, tuo pačiu ir bibliotekos lankytojų, srautą;
 • Skatinti bibliotekininkus gilinti kompiuterio ir interneto vartojimo įgūdžius ir taip pagerinti lankytojų mokymą bei konsultavimą.
 
 • Vidinė komunikacija;
 • Specialios motyvavimo akcijos, renginiai, konkursai.
Viešojo sektoriaus institucijos
 • Informuoti apie pokyčių bibliotekose naudą visuomenei;
 • Skatinti prisijungti prie projekto įgyvendinimo partnerystės pagrindais.
 
 • Tiesioginė komunikacija;
 • Viešųjų ryšių ir reklamos kampanijos.

Privataus kapitalo įmonės

 • Skatinti bendradarbiavimą ir partnerystę tiek su projektu „Bibliotekos pažangai“, tiek su viešosiomis Lietuvos bibliotekomis.
 
 • Tiesioginė komunikacija;
 • Viešųjų ryšių ir reklamos kampanijos.

 Socialinėje reklamoje – žinomų TV personažų veidai

2009-2011 metais pirmą kartą Lietuvos viešųjų bibliotekų istorijoje buvo vykdoma tęstinė aktyvi bibliotekų veiklos reklaminė kampanija. Ji apėmė visą žiniasklaidos kanalų spektrą – televiziją, radiją, spaudą, internetą, lauko reklamą. 

Reklaminės kampanijos metu plačiajai visuomenei ir kitoms tikslinėms auditorijoms buvo perduodamos dvi pagrindinės žinutės:

 • 2009-2010 m.: viešosiose bibliotekose – galimybė kiekvienam naudotis nemokama interneto prieiga ir bibliotekininkų pagalba pagilinti skaitmeninio raštingumo įgūdžius;
 • 2011 m.: šiuolaikinė biblioteka, siūlanti platų paslaugų kompleksą – vieta, kur gera būti.

Šia socialinės reklamos kampanija visuomenė buvo informuojama apie sparčiai besikeičiančias bibliotekas bei skatinama jose apsilankyti, įvertinti pokyčius, pasinaudoti naujomis bei tradicinėmis bibliotekų paslaugomis.
Kūrybiniams reklamos sprendimams pasitelkti žinomi ir populiarūs TV laidų personažai – Gustavas ir Profesorius iš LTV laidos „Gustavo enciklopedija“, Bratkos iš LNK laidos „Dviračio šou“. Šie personažai panaudoti visam reklaminių priemonių kompleksui – vaizdo ir garso klipams, reklamos skelbimams, plakatams, interneto reklamos skydeliams, kt.