Dėkojame rėmėjams ir partneriams

Viešasis ir privatus sektorius: partnerystės iniciatyvos

Viešinimo kampanijos metu buvo aktyviai bendradarbiaujama su viešojo sektoriaus institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, verslo įmonėmis. Viešojo bei privataus sektoriaus atstovai pakviesti partnerystės pagrindais prisijungti prie įvairių kampanijos veiklų.
Projekto metu pagrindinė informacija apie viešosiose bibliotekose vykstančius pokyčius valdžios institucijų atstovams buvo teikiama metinių konferencijų metu, taip pat platinant naujienlaikraščius – viso išplatinta 15 elektroninių naujienlaikraščių, publikuoti keli straipsniai „Savivaldybių žinių“ leidinyje.

2010 m. Lietuvos apskričių viešosiose bibliotekose organizuota 10 renginių, kurių metu valdžios atstovams ir socialiniams partneriams pristatyti projekto pasiekimai, suteikta informacija apie galimą partnerių įsitraukimą įgyvendinant projekto ir viešųjų bibliotekų veiklas.
Prie atskirų projekto „Bibliotekos pažangai“ komunikacinių veiklų prisijungė šios viešojo sektoriaus institucijos ir visuomeninės organizacijos:

  • Europos informacijos centrai („Europe Direct“ Lietuvoje)
  • Informacinės visuomenės plėtros komitetas
  • Kauno technologijos universitetas
  • Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga
  • Lietuvos darbo birža
  • Lietuvos savivaldybių asociacija
  • Psichologinės pagalbos tarnyba vaikams ir paaugliams „Vaikų linija"
  • Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
  • Švietimo ir mokslo ministerija
  • Visuomeninė asociacija „Gelbėkit vaikus

Įgyvendinant integruotos komunikacijos sprendimus, aktyviai vykdytos derybos ir su verslo įmonėmis, siekiant jas įtraukti į bendradarbiavimą rėmimo pagrindais. Per 2009-2011 m. projekto „Bibliotekos pažangai“ partneriai, neskaitant informacinių rėmėjų, suteikė paramos daugiau nei už 100 tūkst. Lt.

Pagrindiniai projekto „Bibliotekos pažangai“ komerciniai rėmėjai – TEO LT, AB, UAB „Tiketa“.

Į atskiras akcijas, konkursus rėmimo pagrindais taip pat įsitraukė pigu.lt, „Swedbank“, „Nordea“, cv.lt, „Omnitel“, „Tyto Alba“, „IMP Baltic“, „Nextmedia LT“ bei kitos bendrovės.
Verslo partnerių geranoriškumas nulėmė projekto inicijuotų akcijų sėkmę ir populiarumą visuomenėje – būtent rėmėjai nemokamai skyrė vertingus prizus konkursų ir akcijų laimėtojams.