Parengta pirmoji projekto „Bibliotekos pažangai“ mokymosi medžiaga bibliotekininkams

PradžiaKomunikacija ir viešinimasNaujienų archyvasParengta pirmoji projekto „Bibliotekos pažangai“ mokymosi medžiaga bibliotekininkams

Autoriai, laimėję projekto „Bibliotekos pažangai“ konkursus mokymosi medžiagai rengti, jau pateikė pirmąją mokomąją medžiagą – kursus „Viešieji ryšiai bibliotekininkams“ ir „Darbo su neįgaliaisiais ir pagyvenusio amžiaus žmonėmis ypatumai bibliotekų informacinėje veikloje ir programinės įrangos, skirtos akliesiems ir silpnaregiams, taikymas“. Abu kursai bus pateikti internete, virtualioje mokymosi aplinkoje.

Kursas „Viešieji ryšiai bibliotekininkams“ bus teikiamas nuotoliniu būdu, talkinant kuratoriui, o kurso „Darbo su neįgaliaisiais ir pagyvenusio amžiaus žmonėmis ypatumai bibliotekų informacinėje veikloje ir programinės įrangos, skirtos akliesiems ir silpnaregiams, taikymas“ medžiaga yra skirta savarankiškoms studijoms. Ji bus naudojama kaip papildoma priemonė žinioms, įgytoms tiesioginių mokymų metu, įtvirtinti.

Taip pat autoriai baigia ruošti kursų „Kompiuterinis raštingumas bibliotekininkams“ bei „Interneto ištekliai ir naujos bibliotekų paslaugos“ mokymosi medžiagą. Ši medžiaga bus naudojama tiesioginių (auditorinių) mokymų metu. Mokymosi medžiaga „Kompiuterinis raštingumas bibliotekininkams“ bus išspausdinta atskiru leidiniu.

Dar du atskiri leidiniai bus skirti ir bibliotekų lankytojams. Tai „Kompiuterinis raštingumas bibliotekų lankytojams“ ir „Interneto ištekliai bibliotekų lankytojams“ . Šią mokomąją medžiagą bibliotekininkai naudos mokydami lankytojus, kurių planuojama apmokyti apie 50 000.

Pirmieji mokymai prasidės spalio mėnesį atnaujintame Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos mokymo centre. Pirmiausiai mokytis bus kviečiami mokymo centrų koordinatoriai ir savivaldybių bibliotekų konsultantai. Vėliau viešųjų bibliotekų darbuotojų mokymai persikels į apskričių bibliotekose įkurtus mokymo centrus. Įgiję žinių ir įgūdžių bibliotekininkai mokys bibliotekų lankytojus.

********

Siekiant įgyvendinti vieną iš projekto „Bibliotekos pažangai“ uždavinių - iš esmės sustiprinti viešųjų bibliotekų darbuotojų kompetenciją informacinių technologijų ir elektroninės informacijos srityje, projekto įgyvendinimo laikotarpiu numatyta mokyti apie 2000 viešųjų bibliotekų darbuotojų.

Projekto metu kiekvienoje apskrityje (vienoje iš bibliotekų) bus įkurti mokymo centrai. Centrų veiklą koordinuos mokymo centrų koordinatoriai. Tai bibliotekų darbuotojai, kurie koordinuos ir organizuos mokymo centrų veiklas.

Kiekvienoje pagrindinėje savivaldybės viešojoje bibliotekoje jau dirba savivaldybių bibliotekų konsultantai. Tai bibliotekų darbuotojai, kurie, šalia savo tiesioginių pareigų, taip pat talkina projekto komandai įgyvendinant projektą: padeda organizuojant bibliotekos ir jos filialų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, o ateityje organizuos ir viešųjų bibliotekų lankytojų mokymą.

Mokymo organizavimui pasirinkti tiesioginis (auditorinis), nuotolinis ir savarankiškas mokymosi būdai. Kiekvienai mokymo programai bus parengta mokymosi medžiaga, kuri mokymų dalyviams bus pateikta spausdinta ar elektronine formomis.