PradžiaBibliotekų sąrašasBibliotekaViešoji interneto prieiga Vilkaviškio r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose
Viešoji interneto prieiga Vilkaviškio r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose
Pagrindinė biblioteka Vilkaviškis, Sodų g. 1
Alvito  filialas Alvitas, Alvito g. 7
Bartninkų filialas Bartninkai
Girėnų filialas Girėnai
Gižų filialas Gižai
Gražiškių filialas Gražiškiai
Gudkaimio filialas Gudkaimis
Karklinių filialas Karkliniai
Keturvalakių filialas Keturvalakiai
Kybartų filialas Kybartai, J. Basanavičiaus g. 40
Klampučių filialas Klampučiai
Klausučių filialas Klausučiai
Opšrūtų filialas Opšrūtai
Paežerių filialas Paežeriai
Pašeimenių filialas Pašeimeniai
Piliakalnių filialas Piliakalniai
Ramoniškių filialas Ramoniškiai
Lakštučių  filialas Lakštučiai
Paežerių  II  filialas Paežeriai
Pajevonio filialas Pajevonys
Pilviškių filialas Pilviškiai, Mokyklos g. 1
Pūstapėdžių filialas Mažieji Būdežeriai
Sūdavos  filialas Sūdava
Serdokų filialas Serdokai
Vokiškėlių filialas Karaliai
Virbalio filialas Virbalis, Vilniaus g. 13
Vištyčio filialas Vištytis
Žaliosios filialas Andriškiai