PradžiaBibliotekų sąrašasBibliotekaViešoji interneto prieiga Kupiškio r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose
Viešoji interneto prieiga Kupiškio r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose
Pagrindinė biblioteka Kupiškis, L. Stuokos-Gucevičiaus a. 3a
Naivių filialas Naiviai
Adomynės kaimo filialas Adomynė, A. Vilėniškio g. 4
Salamiesčio kaimo filialas Salamiestis, Mokyklos g. 1
Šimonių kaimo filialas Šimonys, Skapiškio g. 6
Juodpėnų kaimo filialas Juodupėnai, Spaičio g. 4
Rudilių kaimo filialas Rudiliai, Morkūniškio g. 19
Šepetos kaimo filialas Šepeta, Šepetos g. 8
Virbališkių kaimo filialas Virbališkiai, Lėvens g.
Palėvenėlės kaimo filialas Palėvenėlė, Lėvens g. 7
Alizavos kaimo filialas Alizava, Berželių g. 1
Laičių kaimo filialas Laičiai, Skapiškio g. 11
Lukonių kaimo filialas Lukonys, Beržytės g. 5
Noriūnų kaimo filialas Noriūnai, Sodų g. 1
Skapiškio kaimo filialas Skapiškis, Varpo a. 4
Subačiaus miesto filialas Subačius, Aukštaičių 14