PradžiaBibliotekų sąrašasBibliotekaViešoji interneto prieiga Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje
Viešoji interneto prieiga Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose
Pagrindinė biblioteka Anykščiai, J.Biliūno g. 35
Pagrindinė biblioteka Anykščiai, Paupio g. 10
Ažuožerių filialas Ažuožeriai
Andrioniškio filialas Andrioniškis
Burbiškio filialas Burbiškis
Debeikių filialas Debeikiai
Elmininkų filialas Naujieji Elmininkai
Kavarsko filialas Kavarskas, Tvenkinio g. 3
Kurklelių filialas Kurkliai II
Kurklių filialas Kurkliai
Leliūnų filialas Leliūnai
Mačionių filialas Mačionys
Raguvėlės filialas Raguvėlė
Rubikių filialas Rubikiai
Piktagalio biblioteka Piktagalys
Šerių filialas Šeriai
Skiemonių filialas Skiemonys
Staškūniškio filialas Staškūniškis
Surdegio filialas Surdegis
Svėdasų filialas Svėdasai, J.Tumo - Vaižganto g. 16
Traupio filialas Traupis
Troškūnų filialas Troškūnai, Vilniaus g. 4
Vaitkūnų filialas Vaitkūnai
Viešintų filialas Viešintos
Svirnų II filialas Svirnai II