Apie projektą

PradžiaApie projektą

Įgyvendinus projektą “Bibliotekos pažangai”, Lietuvos viešųjų bibliotekų sistema tapo pačia stipriausia jėga, padedanti gyventojams įveikti skaitmeninę atskirtį – įsisavinti ir pradėti naudotis skaitmeniniais šaltiniais ir e. paslaugomis.

Projektas „Bibliotekos pažangai“ buvo įgyvendinamas pagal 2007 m. lapkričio 15 d. (susitarimo 2009 m. lapkričio 5 d. redakcija) pasirašytą tarptautinį trišalį susitarimą tarp Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir Bilo ir Melindos Geitsų fondo. Projektas „Bibliotekos pažangai“ tęsia ir papildo priemones, numatytas Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 metų programoje, patvirtintoje 2002 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybės, tikslui „panaikinti miesto ir kaimo ryšių informacinės infrastruktūros netolygumus ir suteikti visiems gyventojams vienodas galimybes naudotis informacinėmis technologijomis socialinėms ir visuomenėms reikmėms“  įgyvendinti.

Projekto tikslasstiprinant ir panaudojant viešųjų bibliotekų pajėgumus, pasiekti, kad Lietuvos gyventojai, žymiai geriau naudotųsi informacinių technologijų galimybėmis naudingos informacijos gavimui ir bendravimui.

Pagrindiniai uždaviniai

 • Visose perspektyviose viešosiose bibliotekose įrengiama vieša interneto prieiga, o ją turinčiose – išplečiama ir modernizuojama.
 • Iš esmės stiprinama viešųjų bibliotekų darbuotojų informacinė kompetencija, bibliotekininkai tampa aktyviais vietos bendruomenės skatintojais bei pagalbininkais, įsisavinant informacinių technologijų galimybes.
 • Gyventojai, ypač vyresnio amžiaus, o taip pat gyvenantys kaime, skatinami žymiai aktyviau naudotis interneto teikiamomis galimybėmis.

Projekto apimtis ir trukmė

Projekte dalyvavo 1276 viešosios bibliotekos, filialai ir padaliniai, apie 2000 bibliotekų darbuotojų. Bibliotekos gavo techninę įrangą, taip pat joms buvo įrengiamas plačiajuostis interneto ryšys. Visos bibliotekos buvo įtrauktos į specialistų ir lankytojų mokymo, el. paslaugų vartojimo skatinimo bei konsultavimo veiklas. Bendra projekto trukmė – keturi su puse metų (2008-2012 m.).

Lietuvos šalių indėlis ir įsipareigojimai

 • Iš valstybės biudžeto bendrai finansuoti projekto įgyvendinimą ir ilgalaikėje perspektyvoje - užtikrinti gyventojams sukurtų paslaugų tęstinumą.
 • Savivaldybių įsipareigojimai sumokėti už interneto ryšio paslaugas, keliones į mokymosi kursus, tinkamai parengti bibliotekų patalpas viešai interneto prieigai pagal apibrėžtus ploto, apsaugos ir kitus reikalavimus.
 • Bibliotekų ir bibliotekininkų įsipareigojimai dalyvauti projekto veiklose ir tęsti paslaugas bendruomenei, projektui pasibaigus.

Projekto biudžetas

Visas projekto biudžetas – apie 112 mln. Lt. Iš jų apie 39 mln. Lt sudaro Bilo ir Melindos Geitsų fondo dotacija, apie 50 mln. Lt – korporacijos „Microsoft“ projekte dalyvaujančioms bibliotekoms skirta programinė įranga. Iš valstybės biudžeto projektui įgyvendinti skiriama apie 13 mln. Lt, o savivaldybių ir apskričių viešųjų bibliotekų indėlis į projektą vertinamas maždaug 9 mln.

Projekto pagrindiniai rezultatai:

 • įkurti ir sėkmingai veikia 11 mokymo centrų bibliotekininkams ir gyventojams;
 • įrengta/modernizuota vieša interneto prieiga 1276-ose viešosiose miesto ir kaimo bibliotekose;
 • 72-ose bibliotekose įdiegta speciali programinė įranga akliesiems ir silpnaregiams, bibliotekininkai pamokyti ja naudotis ir konsultuoti lankytojus;
 • parengta ir išplatinta visose bibliotekose medžiaga bibliotekininkų ir gyventojų mokymui: spausdinti leidiniai, mokymo medžiaga internete, mokomosios video vaizdinės priemonės bibliotekininkų ir gyventojų savarankiškam mokymuisi;
 • iš viso projekto „Bibliotekos pažangai“ organizuotuose mokymuose  mokėsi apie 2700 viešųjų bibliotekų darbuotojų. Dauguma jų dalyvavo ne vienoje programoje, per 200 bibliotekų darbuotojų tobulino kompetencijas daugiau kaip penkiose srityse, o 29 iš jų  dalyvavo septyniose ir daugiau mokymo programose. Iš viso per 4,5 metus projekto organizuotuose kursuose registruota apie 7500 dalyvių;
 • 2008-2011 m. įgyvendintos plataus masto bibliotekų paslaugų ir naudos komunikavimo kampanijos, skirtos pritraukti į bibliotekas gyventojus ir skatinti aktyviau naudotis viešos prieigos internetu bei kompiuteriais – konkursai bibliotekininkams ir  visuomenei, akcijos vyresnio amžiaus žmonėms, bedarbiams, vaikams iš socialinės rizikos šeimų ir vaikams, kurių tėvai išvykę į užsienį. Regioninėje spaudoje buvo publikuota keli šimtai straipsnių ir pranešimų apie pasikeitusias bibliotekų galimybes ir paslaugas.

Panaudojus 2008-2009 m. sutaupytas lėšas, 2010 - 2011 m. buvo suplanuotos ir įgyvendintos papildomos priemonės, kurios skirtos: ugdyti saugaus naudojimosi internetu praktinius įgūdžius, stiprinti bibliotekų ir vietinės bendruomenės ryšius, atnaujinti bibliotekų interneto svetainių turinį bei palengvinti jų pasiekiamumą žmonėms su negalia.

Projekto rezultatų reikšmė Lietuvos visuomenei

 1. Praktiškai visoje šalies teritorijoje (ir mieste, ir kaime) yra išspręsta fizinės prieigos prie kompiuterio ir interneto problema. Neturintys namuose kompiuterio ir interneto žmonės 5-7 km. atstumu ras nemokamą viešąją prieigą artimiausioje viešojoje bibliotekoje.
 2. Viešosiose bibliotekose sukurtas tinklas specialistų, mokančių ir konsultuojančių gyventojus kasdien bei padedančių tiek mieste, tiek ir kaime įgyti skaitmeninius įgūdžius ar juos pagerinti. Į šią kasdienę ir nenutrūkstamą veiklą įsijungė apie 2000 kompetentingų bibliotekininkų.

Šiuo metu viešųjų bibliotekų sistemoje sutelktos ir veikia  galingiausios pajėgos Lietuvoje,  padedančios gyventojams įveikti skaitmeninę atskirtį – įsisavinti ir pradėti naudotis skaitmeniniais šaltiniais ir e. paslaugomis.

Per dvejus paskutinius metus bibliotekose organizuotuose mokymuose dalyvavo apie 65 000 gyventojų, lankytojai įvairiausiais informacijos ir naudojimosi internetu klausimais konsultuoti arti pusę milijono kartų. Ši veikla ir 2009-2011 m. vykusios kryptingos komunikacinės kampanijos viešosiose bibliotekose ir nacionalinėje žiniasklaidoje svariai prisidėjo, kad Lietuvoje per paskutinius metus žymiai padidėjo interneto vartotojų dalis mažuose miesteliuose ir kaimuose, o taip pat ir tarp vyresnio amžiaus (TNS LT, UAB tyrimas atliktas 2011 m. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (IVPK) užsakymu).

 

Apie įgyvendintą projektą „Bibliotekos pažangai“ ir jo tęstinumo veiklas galite pasiteirauti el. paštu Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. arba telefonu (85) 249 70 23.

 

Projekto įgyvendinimo grupė  
Kęstutis Juškevičius Projekto vadovas
Stanislavas Zablockis  Finansų vadovas
Renata Sadunišvili Poveikio vertinimo koordinatorė
Ugnė Lipeikaitė Poveikio vertinimo koordinatorė
Sandra Adomavičiūtė  Viešųjų ryšių koordinatorė
Agnietė Kurutytė Viešųjų ryšių koordinatorė
Mindaugas Raguotis Viešųjų ryšių koordinatorės asistentas
Gediminas Navickas IT koordinatorius
Mantas Janavičius IT koordinatoriaus asistentas
Rasa Stuglienė Mokymų koordinatorė
Laima Lapinienė Mokymų koordinatorė regionams
Inga Mainelytė
"Saugaus ir draugiško interneto" kampanijos koordinatorė
Giedrė Čistovienė Projektų koordinatorė
Donatas Kubilius Projekto administratorius
Dalia Janulynaitė Projekto administratoriaus asistentė
 Apskričių mokymo centrų koordinatoriai  
Jūratė Šalaševičienė Alytaus apskrities mokymo centro koordinatorė
Daiva Kibildienė Kauno apskrities mokymo centro koordinatorė
Rasa Merkevičiūtė Klaipėdos apskrities mokymo centro koordinatorė
Kristina Bilinskaitė Marijampolės apskrities mokymo centro koordinatorė
Aivaras Neimontas Panevėžio apskrities mokymo centro koordinatorius
Kristina Kazlaitė Šiaulių apskrities mokymo centro koordinatorė
Danutė Pukelienė Tauragės apskrities mokymo centro koordinatorė
Vida Urnikienė ir
Jurgita Dubinskienė
Telšių apskrities mokymo centro koordinatorė
Laimutė Maniušienė Utenos apskrities mokymo centro koordinatorė
Aleksandr Surkov ir
Aistė Abromaitytė
Vilniaus apskrities mokymo centro koordinatorius
Savivaldybių bibliotekų konsultantai 
Dalė Taraškevičiūtė Akmenės rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Violeta Nenartavičiūtė Alytaus rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Gitana Didžiulytė Alytaus miesto savivaldybės bibliotekų konsultantė
Vida Kontrimavičienė Anykščių rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Palmira Kvedarienė Birštono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Valė Balčiūnienė Biržų rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Laima Žėkienė Druskininkų savivaldybės bibliotekų konsultantė
Kristina Partikienė Elektrėnų savivaldybės bibliotekų konsultantė
Vida Sekonienė Ignalinos rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Vilma Vrubliauskienė Jonavos rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Rita Mačiukienė Joniškio rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Genovaitė Jokūbaitytė Jurbarko rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Ona Tomkuvienė Kaišiadorių rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Sigita Palionienė Kalvarijos savivaldybės bibliotekų konsultantė
Nomeda Domeikienė Kauno miesto savivaldybės bibliotekų konsultantė
Jurgita Bartkevičiūtė Kauno rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Gintarė Jakevičienė Kazlų Rūdos savivaldybės bibliotekų konsultantė
Birutė Ruzgienė Kėdainių rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Jolita Baltrimienė Klaipėdos miesto savivaldybės bibliotekų konsultantė
Nijolė Kančauskienė Kelmės rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Diana Ciparienė Klaipėdos rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Skaistė Venckutė Kretingos rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Lina Matiukaitė Kupiškio rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Renata Rudienė Lazdijų rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Jūratė Dudkienė Marijampolės savivaldybės bibliotekų konsultantė
Irena Atkočaitienė Mažeikių rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Virginija Raišienė Molėtų rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Dalia Greičiutė Neringos savivaldybės bibliotekų konsultantė
Romualda Kulšytė Pakruojo rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Asta Andrulienė Pagėgių savivaldybės bibliotekų konsultantė
Darius Česnavičius Palangos miesto savivaldybės bibliotekų konsultantas
Leokadija Vaitiekaitienė Panevėžio miesto savivaldybės bibliotekų konsultantė
Rūta Bagdonienė Panevėžio rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Audronė Likienė Pasvalio savivaldybės bibliotekų konsultantė
Vidutė Žilinskienė Prienų rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Angelė Skarienė Plungės rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Nijolė Krajinienė Rietavo savivaldybės bibliotekų konsultantė
Alma Miknienė Radviliškio rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Edita Sprauniūtė Raseinių rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Violeta Melvydienė Rokiškio rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Birutė Strakšytė Skuodo savivaldybės bibliotekų konsultantė
Nijolė Mureikienė Šakių rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Olga Kijakovskaja Šalčininkų rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Inga Andruškevičiūtė Šiaulių miesto savivaldybės bibliotekų konsultantė
Rita Nesavaitė Šiaulių rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Stefa Minutaitė Šilalės rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Laima Dumšienė Šilutės rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Laima Kutiščeva Širvintų rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Danutė Bučelienė Švenčionių rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Danutė Pukelienė Tauragės rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Vida Urnikienė Telšių rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Jolanta Abucevičienė Trakų rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Virginija Tylienė Ukmergės rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Laimutė Maniušienė Utenos rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Daiva Armonienė Varėnos rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Vilija Gilienė Vilkaviškio rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Zita Bielinienė Vilniaus miesto savivaldybės bibliotekų konsultantė
Violeta Dudutienė Vilniaus rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė
Stanislova Bikulčiūtė Zarasų rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė